Helista meile
+372 505 58 05

Riskikapital

Riskikapital (Venture Capital) on kapital, mis investeeritakse märkimisväärset riski sisaldavatesse tehingutesse või uude ettevõttesse, mille edukuse võimalused on ebakindlad.

Riskikapital ehk ettevõtluskapital aitab katta ettevõtte rahavajaduse, toetades sedasi ettevõtte jõudmist järgmisse arenguetappi, näiteks uue tootega turule tulek.

Alustavad ettevõtted ei suuda enamasti raha luua, sest jooksvad kulud ja investeerimisvajadus on suured. Ettevõtjale on alustava äri rahastamine seetõttu alati probleem.
Riskikapital ei sobi siiski kõigile ettevõtetele. Ettevõtte juhtkond peab pakkuma investorile kiirelt kasvavat ettevõtet, sest vaid sel juhul võib tema kallile rahale piisavat tulusust saavutada. Investori nõutav tulunorm on reeglina 40–80%. Kui ettevõtte strateegia usutaval moel kiiret kasvu ette ei näe, siis on raske turutingimustel riskikapitali kaasata.
Riskikapitali pakkuja sekkub enamasti aktiivselt ettevõtte tegevusse, võttes osa ettevõtte olulisemate otsuste langetamisest, sh juhtkonna vahetus ja muud strateegilised küsimused. Hea riskikapital pakub lisaks rahale ettevõtte jaoks juhtimisalast kompetentsi ja oma kontakte, aidates sedasi ettevõtet arendada.

Kuidas määratakse raha kaasamisel riskikapitali omandatav osalus? Selleks hinnatakse esmalt ettevõtte väärtust. Oletame, et see on 1 miljon eurot. Kui ettevõtte soovib kaasata 500 000 eurot selleks et tulla uue tootega turule, siis sel juhul oleks uute investorite omandatava osaluse väärtus 50%. Uues finantseerimisvoorus emiteeritavate aktsiate kogus moodustab samuti 50% emisioonijärgsest aktsiate kogusest.

Kindlasti ei tasu unustada, et riskikapital on üldjuhul tähtajaline raha, mis soovib väljuda tavaliselt 5–7 aasta jooksul, seetõttu pole ettevõtjatele antud just liiga palju aega eduka ja väärtusliku ettevõtte loomiseks. See eeldab ettevõtte jõulist arendamist kiirelt kasvaval turul.

Riskikapitalisti jaoks on väga olulised inimesed kelle firmasse nad investeerivad. Meeskond peaks olema eelistatult ettevõtluskogemustega, omas valdkonnas kompetentne ja heade juhiomadustega. Hea, kui senine meeskond on töötanud juba mingi aeg koos ning neil on ühised väärtused, nad on ausad ja usaldusväärsed.

Mis eristab riskikapitali laenukapitalist?
• Riskikapital on valmis võtma suuremaid riske kui laenukapital seda võimaldab.
• Riskikapital ei nõua klassikalisi laenutagatisi. Investeeringu käigus omandatakse osalus ettevõttes. Seega ei kaasne investeeringuga kohustust laenude intressi- ja põhiosamaksete osas.
• Projektid on reeglina pikaajalised (3-7 aastat).
• Riskikapitali investor võtab aktiivselt osa ettevõtte juhtimises ning osaleb oluliste otsuste langetamisel.

Paljudele uuringutele toetudes võib väita, et väikeettevõtete peamiseks arengut takistavaks teguriks on piiratud juurdepääs kapitalile. Euroopa Riskikapitali assotsiatsiooni (EVCA) küsitluse tulemused Euroopa riskikapitalifirmade seas näitavad, et ilma riskikapitali süstita 94% neist ettevõtetest kas ei oleks olemas või oleksid nad kasvanud oluliselt aeglasemalt.

Unite Venture Capital peamiseks tegevusalaks on investeeringud kõrge kasvupotentsiaaliga eraettevõtetesse. Investeerime ettevõttesse, mis omab kindlat äriplaani või ideed. Ühtlasi finantseerime ettevõtet, mis vajab täiendavat rahastamist seoses kiire kasvu või laienemisega.

Kui plaanite kaasata riskikapitali käivitamaks oma ettevõte või vajate täiendavat investeeringut laiendamaks äritegevust, siis tutvuge kindlasti meie investeerimis-põhimõtetega ning võtke meiega ühendust.