Helista meile
+372 505 58 05

Saneerimine

Kui Teie ettevõte ei suuda täita oma igakuiseid kohustusi ja võlakoorem käib üle jõu, võib lahenduse tuua saneerimine.

Saneerimine tähendab sisuliselt ettevõtte päästmist ajutistest makseraskustest. Saneerimisabinõusid kohaldades üritatakse taastada majandusraskustesse sattunud ettevõtte likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada jätkusuutlik majandamine. Saneerimise eesmärk on kasumi kasvatamine, osanike või aktsionäride vara säilitamine, töökohtade säilitamine jms. United Venture Capital´i ekspertidel on pikaajaline kogemus ettevõtete saneerimisel. 

Saneerimist on mõtet kasutada, kui:

ettevõte kaotab turuosa

esinevad makseraskused ning seetõttu on kliendid rahulolematud (võlad tarnijatele ja töötajatele)

juhtkond ei vii ellu nõukogu antud eesmärke

ettevõte töötab kahjumiga ning juhtkond ei suuda välja pakkuda konkreetseid ja konstruktiivseid ideid, kuidas olukorrast välja tulla

juhtkond ei ole suuteline kohanema väliskeskkonna muutustega ning seetõttu kaotab ettevõte konkurentsieeliseid.

Saneerimismenetluse algatamise mõju teistele menetlustele:

Saneerimismenetlus välistab pankrotimenetluse algatamise;
Saneerimiskava kinnitamine välistab pankrotiavalduse esitamise nõude alusel, mis oli olemas enne saneerimismenetluse algatamist;
Saneerimismenetluse algatamisel peatab kohus ettevõtja vara suhtes läbiviidava täitemenetluse (v.a töösuhe või elatis);
Saneerimismenetluse algatamisel võib kohus peatada kohtumenetluse, milles on esitatud ettevõtja vastu rahaline nõue (v.a töösuhe või elatis).

Muuhulgas teostame alljärgnevad toimingud:
Kaasame saneerimismenetlusse saneerimisnõustajad ning eksperdid;
Koostame võlausaldajatele saneerimisteate (võlanimekiri, põhi- ja kõrvalnõuete suurus);
Koosatame saneerimiskava ning peame läbirääkimisi võlausaldajatega.

Millal vajab ettevõte saneerimist?

Kõige peamisem ohumärk saneerimise vajaduse järele on ettevõtte suurenev võimetus täita oma igakuiseid finantskohustusi. Kui maksevõimetus kestab juba mitu kuud, tuleb põhjalikult analüüsida ettevõtte finantsolukorda.

Selleks et hinnata, kas oleks võimalik täita juba varem tekkinud kohustused, tuleb üle vaadata ettevõtte rahakäive. Millised võimalused on näiteks järgmise poole aasta jooksul tekkivate tulude arvelt täita varem tekkinud kohustused? Kas ettevõte suudab ühtlasi jätkata igakuiste tegevuskulude kandmist?

Kui selgub, et olukorda ei ole võimalik ilma ettevõtet abistavate meetmeteta paremaks muuta, siis tuleks kaaluda ettevõtte saneerimist ja pidada nõu meie saneerimisõiguse spetsialistidega.

Tuleb aga kohe arvestada, et saneerimine ei sobi igaühele.

Ajutise maksejõuetuse korral võib saneerimisest olla ettevõtte päästmisel abi ning puudub tarvidus algatada ettevõtte pankrot. Kui ettevõtte suhtes on juba algatatud pankrotimenetlus või on tehtud kohtumäärus ettevõtte sundlõpetamise kohta, siis ei saa enam saneerimist algatada.