Helista meile
+372 505 58 05

Alustav ettevõte

Alustav ettevõte

Äriidee faas (pre-seed)

Ettevõtjal või ettevõtlikul inimesel on olemas äri- või toote idee, mis vajab analüüsi, äriplaani kirjutamist jne. Äriühingut ei pruugi olla veel asutatud. Peamine nõue olemasolevale äriideele on see, et idee tasandil plaanitav teenus või toode omaks kiiret kasvuperspektiivi ja kõrget kasumiootust. 
United Venture Capital on valmis võtma kõrgendatud riske, investeerides loodava ettevõtte osa/aktsiakapitali. Samal ajal oleme valmis toetama ettevõtjat kogu vajaliku struktuuriga – kontor, majandusadministratsioon, personal, turundus, IT-süsteemid jne. Selliselt saab ettevõtja keskenduda oma äriidee arendamisele ja turule toomisele. Tulemuseks on oluliselt kiirem areng tänu UVC poolt ettevõttele pakutud hädavajaliku toetusega haldussuutlikkuse alal. Pikaajalise ettevõtluskogemusega eksperdid on abiks oluliste otsuste langetamisel ning tegevusstrateegiate koostamisel.

Kui omate äriideed ning vajate selle elluviimiseks finantsinvesteeringut, siis võtke kindlasti meiega ühendust. Saatke meile oma idee lühiülevaade. Sellele järgneb esmakohtumine United Venture Capital´i esindajatega, kus pooled lepivad kokku edasise tegevuse.

Seemnefaas (seed)

On välja töötatud toote või teenuse prototüüp, mis vajab täiendavat testimist. Ettevõte ei ole veel valmis turule sisenemiseks. Vajatakse lisakapitali, et lõpetada toote/teenuse arendus ning ettevalmistada turule sisenemine. 
UVC põhitegevuseks on riskikapitali investeeringud kõrge kasvupotentsiaaliga eraettevõtetesse. Lisaks finantsinvesteeringule oleme valmis aktiivselt panustama oma kogemusi, teadmisi ning ärikontakte püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Toetame ettevõtjat kogu vajaliku strukuuriga haldussuutlikuse alal. Kaasame arendustegevusse oma IT meeskonna. Meie turundusspetsialistid on abiks toodete/teenuste turule sisenemise kava ettevalmistamisel.

Kui ettevõte vajab aktiivset finantspartnerit siis võtke meiega ühendust. Saatke meile lühiülevaade oma tootest/teenusest, mida plaanite turule tuua. Sellele järgneb esmakohtumine meie esindajatega, kus pooled lepivad kokku edasiste tegevuste osas. 

Varajane faas (Start up)

Turule sisenemise faas. Ettevõte on valmis oma toodete/teenustega turule sisenema ning vajatakse lisakapitali selle tarvis. Kui välja töötatud äriplaan näeb ette pakutavale teenusele või tootele kiiret kasvuperspektiivi ja kõrget kasumiootust, siis on United Venture Capital valmis kaaluma otsust investeerida Teie ettevõttesse.

Esitage meile lühiülevaade äriideest, ettevõtte juhtimisest, võtmeisikutest ning olulistest majanduslikest suhtarvudest. Kõige tähtsam on  näidata, kuidas ettevõte  hakkab genereerima positiivset rahavoogu.
Hea oleks, kui lühiülevaade annab vastused järgmistele küsimustele:
• Kui suur on turg?
• Mis on pakutava toote/teenuse konkurentsieelis?
• Kes on potentsiaalsed kliendid?
• Kui suurt turuosa plaanitakse haarata?
• Milline on ettevõte planeeritav netokäive ning kasumimarginaal?