Helista meile
+372 505 58 05

Investeerimine

Meie investeerimispõhimõtted

Investeerimisotsuste langetamisel on oluline, et äriidee omaks kiiret kasvuperspektiivi ja kõrget kasumiootust.

Investeerime nii kohalikku kui ka rahvusvahelise kiire kasvuperspektiiviga ettevõttesse. Positiivne investeerimisotsus eeldab ideed, tehnoloogiat või ärimudelit, mille elluviimisel võib eeldada suurt kasvupotentsiaali.

Investeerimisperioodi pikkus on 2-7 aastat. Investeeringu pikkus sõltub sellest, mis arenguetapis on ettevõte, millesse investeeritakse.

Investeering jaotatakse etappidesse. Investeering järgmisesse etappi tehakse pärast eelnevalt kokku lepitud vaheeesmärgi saavutamist.

UVC soovib vastutasuks investeeringu eest osalust ettevõttes vahemikus 25-90%

UVC spetsialistid osalevad aktiivselt investeeritava ettevõtte nõukogus/juhatuses.

Investeerimisprojektide prognoositav omakapitali tootlus on vähemalt 40% p.a.

Oodatud on erinevates valdkondades ja sektorites tegutsevate ettevõtete investeerimistaotlused.

Äriplaani näidis.

Enne meiega kohtumist peaksite oskama vastata järgmistele küsimustele.

Mis ärivaldkonnas ettevõte tegutseb või on suunatud?

Kas ja kus on ettevõte registreeritud?

Meeskonna kogemused ja rollid ettevõttes (võimalikult konkreetselt)

Missuguste ressursside osas on puudus ?

Ärimudeli kirjeldus ning mis on see unikaalne põhjus, miks keegi peaks Teilt pakutavat toodet/teenust ostma ja selle eest maksma? Kuidas tekib käive?

Missugust vajadust rahuldab või missugust probleemi lahendab toode/teenus?

Kes on konkurendid (pakkumise turg)?

Kes on kliendid (nõudluse turg)?

Missuguses arengufaasis ettevõte/projekt on (idee, prototüüp, toode/teenus)?

Missugune on edasise tegevuse arenduskava?

Kui palju kapitali soovitakse kaasata lühi- ja pikaajalises perspektiivis? Kuhu investeering läheb?

Mis on ettevõtte väärtus ning sellest tulenevalt, kui suurt osalust investorile kaasatava investeeringu eest pakutakse?

Kes on praegused omanikud/investorid?

Missugune on ettevõtte finantspositsioon praegu?

Mis on investeeringu kaasamise planeeritud ajakava?