Helista meile
+372 505 58 05

Juhtimisabi

Juhtimisabi eesmärgiks on vähendada tegevjuhtkonna koormust ning lisada juhtimisse ajutiselt konsultandi know-how.

Juhtimisabi koosneb järgmistest töödest:

Osalemine ettevõtte juhtkonna koosolekutel ja töös kas konsultandi nõuandva häälega või ajutiselt ühe juhina.

Ettevõtte olukorra analüüsimine ja ettepanekute tegemine juhtimise ja arenduse valdkonnas.

Ettevõtte omanikud ja/või juhtkond peaksid kasutama juhtimisabi, kui:

Ettevõttes toimuvad kiired muutused (saneerimine, ühendamine, omaniku vahetus, jne).   Vajalik on erapooletu arvamuse kaasamine juhtimisprotsessi. Meie konsultanti ei mõjuta ühegi osapoole erahuvid ja omavahelised suhted. Tegevuse eesmärgiks on ainult tulemus.

On vaja näha “suurt pilti”, mida ei mõjuta pidev töötamine ettevõtte sees.

Vajalik on professionaalne juhtimine ja kõikide takistuste kiire ületamine. Meie konsultandid on juhtimiskogemustega ja häid kontakte omavad inimesed. Kui lahendust vajav probleem väljub ühe konsultandi spetsialiteedist, siis annavad teised konsultandid operatiivset abi ja nõuannet. 

Kuna konsultandid omavad palju ärikogemusi, siis suudavad nad teha reaalseid ettepanekuid juhtimisprotsessis. Konsultandid jälgivad rangelt ajagraafikust kinnipidamist, peavad kliendi eest läbirääkimisi tarnijatega, partneritega ning esindavad täielikult klienti ja tema huve. Otsused võtab konsultantide ettepanekutele toetudes vastu juhtkond. 

UVC konsultandid on valmis ajutiselt ka ettevõtte juhtimist üle võtma. Sellisel juhul lasub konsultantidel seadusega ettenähtud vastutus ettevõtte käekäigu eest ning ka otsustusõigus. Nimetatud teenus on eksklusiivne ja väga efektiivne ning nõuab omanikult väga selget arusaamist, millist tulemust soovitakse. Kuna lahendus on iga ettevõtte jaoks unikaalne, siis ei ole siin teemat täpsemalt lahti kirjutatud.