Helista meile
+372 505 58 05

Personalijuhtimine

Pakume järgmisi teenuseid

Personalijuhi teenus

Personalistrateegia väljatöötamine ja ellurakendamine.

Personali arendamine ja hindamine ning personalialaste baasdokumentide väljatöötamine:

Motivatsioonisüsteemide väljatöötamine

Personali hindamine: vajalike kompetentside määratlemine, hindamis/arenguvestluste süsteemi väljatöötamine ja kasutuselevõtt, ametijuhendite koostamine

Töötajate karjääriplaneerimine ja arendamine, juhtide reservi moodustamine

Sisekorraeeskirjade ja firmakultuuri kujundamine

Koolituse koordineerimine (koolituskava koostamine ja koolitamine)

Personalivaliku ja – värbamisteenused.

Juhtkonna nõustamine personaliküsimustes.

Muude jooksvate personaliküsimuste lahendamine.