Helista meile
+372 505 58 05

Ettevõtte ost-müük

Olete otsustanud oma ettevõtte maha müüa.

Müügi õnnestumiseks tuleb see korralikult ette valmistada.

Ettevõte asutatakse tavaliselt oma soovide ja ideede teostamiseks ning asutamise eesmärk on sellest tegevusest kasu saada.

Ettevõtte müügimõtted tekivad siis, kui

omanik on tüdinenud ettevõtlusest

ettevõte on sattunud majandusraskustesse

ettevõtte omanik ei leia enam uusi arengusuundi

Meie sammud ettevõtte müügiks ettevalmistamisel:

1. Kaasame konsultandi ettevõtte strateegilise auditi läbiviimiseks. Konsultant suudab neutraalselt tuvastada ettevõtte tugevused ja nõrkused.

2. Kaasame audiitori, kes hindab ettevõtte finantsseisu.

3. Analüüsime, mida ja kuidas müüa soovite:

kas müüakse 100% osadest/aktsiatest või väiksem osa

kas enamusosalus või vähemusosalus

kas korraldada aktsiaemissioon või kasutada optsioone jne

4. Analüüsime, kes võiksid ettevõtte osta, kas

partnerid, kellele ettevõtte ost võiks luua lisaväärtust

konkurendid, kes saaksid suurendada ettevõtte arvel oma turuosa

välisfirmad, kes võiksid olla huvitatud piirkonda laienemisest

5. Hindame ettevõtte väärtust.

6. Teeme pakkumine potentsiaalsetele ostjatele.

7. Korraldame läbirääkimised. Kui ostjaid on mitu, siis esitame kandidaatidele ettevõtte müügi alghinna koos lisainfoga müüdava ettevõtte kohta ja palume teatud kuupäevaks esitada hinnapakkumine. Kui müüjat ei huvita müüdava ettevõtte edasine saatus, siis võib valida lihtsalt suurima hinna pakkuja.
Juhul kui müüja on huvitatud ettevõtte jätkusuutlikkusest ja töötajate töökohtade säilimisest, tuleks valida mitme eri kriteeriumi järgi, näiteks

kahe ettevõtte ühendamisel tekkiv sünergia

kes on ostva ettevõtte omanikud

pakutud ostuhind

ostva ettevõtte maine

potentsiaalse lisatööjõu rakendamisvõimalus

ostva ettevõtte ressursid ja maksehäirete ajalugu

Kui võimalikke ostjaid on ainult üks, siis tuleks hinnata, kas tehtud ostu ettepanek on sobiv. Edukas ja riskideta tehing õnnestub ainult kõigi osapoolte koostööna. Kui ostuhuvilisi ei ole, tuleb hinnata, milliseid vigu on tehtud ettevõtte müügiks ettevalmistamisel ja kas on soov protsessi uuesti alustada kohe või teha seda tulevikus.

8. Sõlmime tehingu. Ettevõtte müük või ost peab olema juriidiliselt ja majanduslikult õigesti sooritatud. Tehingu dokumendid, aruanded ja taustauuringud on mõistlik jätta meie juristi ja audiitori kontrollida. Kui osapooled on jõudnud kokkuleppele, siis vormistame tehingu notari juures.